Posao sa Kinom

Najtraženiji kineski preparati i aparati u svijetu. PREPORUČITE I ZARADITE

Dostava u sve zemlje EU (mogućnost razvoja posla širom svijeta)

Priključite nam se
Nazovite nas na:

091/ 534 3844
095/ 538 9740

Preporučite svima i zaradite

Vodeće preparate na bazi  TKM   detaljnije    

 

Vodeće  aparate za harmonizaciju i ravnotežu detaljnije


Vodeće higijenske uloške sa kisikom  detaljnije  

Najmoderniji pročišćivač voća i povrća detaljnije

Ponudite najzdraviju kavu na svijetu detaljnije


Ponudite tretman pomlađivanja u Kini  detaljnije

Ako ste komercijalista nema bolje ponude od Tiensove  detaljnije  

Stvorite vlastite timove!!!!

Predavanja o poslovnoj prilici

U Zagrebu  prezentacija posla jednom tjedno po dogovoru

Predbilježbe na:

091/ 534 3844

Javite se ako želite predavanje i kod vas.

Prosječni Amerikanac  radi  4 posla da bi se ekonomski održao.

Na vrijeme krenite misliti na svoju budućnost. Gradite sami barem jedan vlastiti dodatni posao.

Ako mislite na svoju  budućnost onda radite barem jedan posao sa Kinom.  Tu vam je Tiens najbolji izbor.
MEĐUNARODNI  BIZNIS -PLAN  TIANSHI ZA EUROPSKU REGIJU

S T U P A N J  (kvalifikacijski rang)

1)     Distributer ranga 1 zvijezdica
Distributer, koji  poslije  potpisivanja  ugovora kupi  proizvoda u vrijednosti  manje od 100 PV , odmah postaje distributer s 1 zvijezdicom.

2) Distributer ranga  2 zvijezdice
Distributer, koji  je od trenutka  potpisivanja  ugovora kupio  proizvoda u ukupnoj vrijednosti 100 PV ili više,  odmah postaje distributer s 2 zvijezdice.

3) Distributer ranga  3 zvijezdice
Distributer, koji  je od trenutka  potpisivanja  ugovora kupio  proizvoda u ukupnoj   vrijednosti    300 PV ili više , ili distributer, koji odmah kod potpisivanja ugovora kupuje proizvode u ukupnoj vrijednosti 300PV ili više, postaje distributer s 3 zvijezdice.

4) Distributer ranga  4 zvijezdice
Distributer, koji kupuje za sebe ili realizira količinu proizvoda u ukupnoj   vrijednosti    1200 PV;  ili se u tri ogranka njegove  direktne mreže nalazi  po jedan distributer  s 3 zvijezdice, a njegov ukupni promet čini najmanje 1 500PV;  ili se u dva ogranka  njegove  direktne mreže  nalazi  po jedan distributer s 3 zvijezdice , a njegov ukupni promet čini najmanje  3 000 PV; u istom mjesecu postaje distributer s 4 zvijezdice.

5) Distributer ranga  5 zvijezdica
Distributer,  kod kojeg se u tri ogranka direktne   mreže  nalazi  po jedan distributer  s 4 zvijezdice, a njegov ukupni promet čini najmanje 6 000PV, ili kod kojeg se u dva ogranka  njegove  direktne mreže  nalazi  po jedan distributer s 4 zvijezdice , a njegov ukupni promet čini najmanje  12 000 PV; u istom mjesecu postaje distributer s 5 zvijezdica.

6) Distributer ranga  6 zvijezdica
Distributer,  kod kojeg se u tri ogranka direktne   mreže  nalazi  po jedan distributer  s 5 zvijezdica, a njegov ukupni promet čini najmanje 25 000PV, ili kod kojeg se u dva ogranka  njegove  direktne mreže  nalazi  po jedan distributer s 5 zvijezdica , a njegov ukupni promet čini najmanje  50 000 PV; u istom mjesecu postaje distributer s 6 zvijezdica.

7) Distributer ranga  7 zvijezdica
Distributer,  kod kojeg se u tri ogranka direktne   mreže  nalazi  po jedan distributer  s 6 zvijezdica, a njegov ukupni promet čini najmanje 100 000PV, ili kod kojeg se u dva ogranka  njegove  direktne mreže  nalazi  po jedan distributer s 6 zvijezdica , a njegov ukupni promet čini najmanje  200 000 PV; u slijedećem mjesecu postaje distributer s 7 zvijezdica.

8) Distributer ranga  8 zvijezdica
Distributer,  kod kojeg se u tri ogranka direktne   mreže  nalazi  po jedan distributer  s 7 zvijezdica ( uključujući distributera, koji u slijedećem mjesecu postiže rang 7 zvijezdica), a njegov ukupni promet čini najmanje 400 000PV, ili kod kojeg se u dva ogranka  njegove  direktne mreže  nalazi  po jedan distributer s 7 zvijezdica (uključujući distributera, koji u slijedećem mjesecu postiže rang 7 zvijezdica), a njegov ukupni promet čini najmanje  800 000 PV; u slijedećem mjesecu postaje distributer s 8 zvijezdica.

                                                              

A G  R A D E

1)      Direktna nagrada i nagrada od mreže
Distributer ima pravo na nagradu  od njegova direktnog prometa u tekućem mjesecu i nagradu iz mreže od prometa, koji su napravili distributeri nižeg ranga njegove direktne strukture.
Stupanj
(rang)
2 zvijezdice
3
zvijezdice
4
zvijezdice
5
zvijezdica
6
zvijezdica
7
zvijezdica
8
zvijezdica
Direktna nagrada
5%
20%
24%
28%
32%
37%
43%
Nagrada od mreže
0
15%
4-19%
4-23%
4-27%
5-32%
6-38%
 

2)      Nagrade za rukovođenje (3%)

Distributer ranga 5 zvijezdica  i višeg, koji je sakupio promet  njegove strukture i kupio proizvode lično, ima pravo na nagradu u odgovarajućem postotku od prometa, koji su napravili  distributeri iz njegove mreže  istog ranga  na različitoj razini ( ako on ima takvih distributera).

Stupanj (rang)
5
zvijezdica
6
zvijezdica
7
zvijezdica
8
zvijezdica
1razina
1%
1%
1%
1%
2razina

0,5%
0,5%
0,5%
3razina


0,5%
0,5%
4razina0,5%
5razina0,5%
Lični promet


200 PV
300PV
Promet  od mreže
600 PV
1000 PV
2000PV
3000PV
                                  
                                            
Počasno zvanje (5%)

Firma  svaki mjesec odvaja 5% svijetskog prometa  robe za nagrade distributera, koji imaju počasno zvanje.  Između distributera, koji su  postigli zvanje “Brončani lav “ dijeli se 20% od ovih sredstava, “Srebreni lavovi”  dobivaju 15%,  “Zlatni lavovi”  dobivaju 10%; između distributera počasnog zvanja:  “Zlatni lavovi” s 1 žvijezdicom, “Zlatni lavovi” s 2 žvijezdice, “Zlatni lavovi” s 3 žvijezdice, “Zlatni lavovi” s 4 žvijezdice i “Zlatni lavovi” s 5 žvijezdica  dijeli se također  10%.  Počasni članovi Uprave  dobivaju 5%. Distributeri  visokg počasnog zvanja, koji su dobili nagradu u svom rangu, i istovremeno ispunjavaju uvjete za nagradu distibutera nižeg počasnog zvanja, istovremeno mogu dobiti obije nagrade.

 

1)      Brončani  lav ( počasno zvanje)
Distributer s 8 zvijezdica,  kod kojeg se u dva  direktna ogranka njegove mnogostrane  strukture nalazi  po jedan distributer  s 8 zvijezdica, dobiva počasno  zvanje “Brončani  lav”.
Distributer počasnog zvanja Brončani  lav, svaki mjesec mora kupiti proizvoda za  svotu ne manje  od 300 PV, a promet od njegove indirektne mreže čini najmanje 3000PV, onda on ima pravo na  nagradu Brončanog  lava.

2)      Srebreni lav ( počasno zvanje)
Distributer s 8 zvijezdica,  kod kojeg se u tri   direktna ogranka njegove mnogostrane  strukture nalazi  po jedan distributer  s 8 zvijezdica, dobiva počasno  zvanje “Srebreni  lav”.
Distributer počasnog zvanja Srebreni lav, svaki mjesec mora kupiti proizvoda za  svotu ne manju  od 300 PV, a promet od njegove indirektne mreže čini najmanje 2000PV, onda on ima pravo na  nagradu Srebrenog  lava.

3)      Zlatni lav ( počasno zvanje)
Distributer s 8 zvijezdica,  kod kojeg se u četri direktna ogranka njegove mnogostrane  strukture nalazi  po jedan distributer  s 8 zvijezdica, dobiva počasno  zvanje “Zlatni  lav”.
Distributer počasnog zvanja Zlatni lav svaki mjesec mora kupiti proizvoda za  svotu ne manju  300 PV, a promet od njegove indirektne mreže čini najmanje 1000PV, onda on ima pravo na  nagradu Zlatnog  lava.

4) Zlatni lav s 1 zvijezdicom
Distributer s 8 zvijezdica,  kod kojeg se u pet direktnih ogranaka njegove mnogostrane  strukture nalazi  po jedan distributer  s 8 zvijezdica, dobiva počasno  zvanje “Zlatni  lav s 1 zvijezdicom”.
Distributer počasnog zvanja Zlatni lav s 1 zvijezdicom svaki mjesec mora kupiti proizvoda za svotu ne manju  od 300 PV i uz uvjet, da u njegovoj strukturi u pet direktnih ogranaka već radi po jedan distributer s 8 zvijezdica i svaki od nih u tekućem mjesecu ima promet najmanje 30 000 PV, onda Zlatni lav s 1 zvijezdicom ima pravo na odgovarajuću nagradu.

5) Zlatni lav s 2 zvijezdice
Distributer s 8 zvijezdica,  kod kojeg se u šest direktnih ogranaka njegove mnogostrane  strukture nalazi  po jedan distributer  s 8 zvijezdica, dobiva počasno  zvanje “Zlatni  lav s 2 zvijezdice”.
Distributer počasnog zvanja Zlatni lav s 2 zvijezdice svaki mjesec mora kupiti proizvoda za  svotu ne manju  od 300 PV i uz uvjet, da u njegovoj strukturi u šest direktnih ogranaka već radi po jedan distributer s 8 zvijezdica i svaki od njih u tekućem mjesecu ima promet najmanje  30 000 PV,  Zlatni lav s 2 zijvezdice ima pravo na odgovarajuću nagradu.

6) Zlatni lav s 3 zvijezdice
Distributer s 8 zvijezdica,  kod kojeg se u sedam direktnih ogranaka njegove mnogostrane  strukture nalazi  po jedan distributer  s 8 zvijezdica, dobiva počasno  zvanje “Zlatni  lav s 3 zijvezdice”.
Distributer počasnog zvanja Zlatni lav s 3 zvijezdice svaki mjesec mora kupiti proizvoda za  svotu ne manju  od 300 PV i uz uvjet, da u njegovoj strukturi u sedam direktnih ogranaka već radi po jedan distributer s 8 zvijezdica i svaki od njih u tekućem mjesecu ima promet najmanje 30 000 PV,  Zlatni lav s 3 zvijezdice ima pravo na odgovarajuću nagradu.

7) Zlatni lav s 4 zvijezdice
Distributer s 8 zvijezdica,  kod kojeg se u osam direktnih ogranaka njegove mnogostrane  strukture nalazi  po jedan distributer  s 8 zvijezdica, dobiva počasno  zvanje “Zlatni  lav s 4 zijvezdice”.
Distributer počasnog zvanja Zlatni lav s 4 zvijezdice svaki mjesec mora kupiti proizvoda za  svotu ne manju  od 300 PV i uz uvjet,  da u njegovoj strukturi u osam direktnih ogranaka već radi po jedan distributer s 8 zvijezdica i svaki od njih u tekućem mjesecu ima promet najmanje 30 000 PV, Zlatni lav s 4 zvijezdice ima pravo na odgovarajuću nagradu.

8) Zlatni lav s 5 zvijezdica
Distributer s 8 zvijezdica,  kod kojeg se u deset direktnih ogranaka njegove mnogostrane  strukture nalazi  po jedan distributer  s 8 zvijezdica, dobiva počasno  zvanje “Zlatni  lav s 5 zijvezdica”.
Distributer počasnog zvanja Zlatni lav s 5 zvijezdica svaki mjesec mora kupiti proizvoda za  svotu ne manju  od 300 PV i uz uvjet,  da u njegovoj strukturi u deset direktnih ogranaka već radi po jedan distributer s 8 zvijezdica i svaki od njih u tekućem mjesecu ima promet najmanje 30 000 PV, Zlatni lav s 5 zvijezdica ima pravo na odgovarajuću nagradu.

9) Počasni član Uprave
Distributer s 8 zvijezdica,  kod kojeg se bar u četri direktna ogranka njegove mnogostrane  strukture nalazi  po jedan distributer ranga Zlatnog lava, dobiva počasno  zvanje “Počasni član Uprave”.
Distributer počasnog zvanja Počasni član Uprave svaki mjesec mora kupiti proizvoda za  svotu ne manju  od 300 PV i uz uvjet,  da u njegovoj strukturi u četri direktna ogranka već radi po jedan distributer ranga Zlatnog lava i svaki od njih u tekućem mjesecu ima promet najmanje 120 000 PV, Počasni član Uprave ima pravo na odgovarajuću nagradu.


Objašnjenja i uvjeti

1) Distributerom TIANSHI može postati  svaki građanin, koji  je  voljan voditi poslove u skladu sa zakonima svoje zemlje/države i koji je, na temelju preporuke samostalnog partnera Korporacije, kupio proizvoda Korporacije na svotu najmanje 300PV, popunio obrazac ugovora “Zahtijev o učlanjenju u distributere” i nabavio komplet dokumenata biznisa TIANSHI. Nakon potpisivanja ugovora sa strane Korporacije on će dobiti rang međunarodnog  distributera Korporacije.
Građanin, koji je kupio proizvoda Korporacije  za svotu najmanje 100 PV ali manje  od 300 PV, dobiva stupanj distributera s 2 zvijezdice.
2)     Direktno (neposredno) podređenim distributerima smatraju se svi distributeri , kojih ste Vi preporučili.
3)     Posredni podređeni (indirektni) distributeri smatraju se oni distributeri u  strukturi, koji su preporučeni od distributera vaše mreže.
4)     Neposrednu kariku :  predstavlja grupa distributera, koja je organizirana po preporuci  jednog neposrednog određenog  distributera.
5)     Neposredni (direktni) promet prodaje je promet, koji  ste Vi napravili , uz iznimku prve kupnje za iznos od 300 PV  i  ukupne količine robe, koju su kupili Vaši neposredno podređeni za iznos do 300 PV.
6)     Posredni (inderektni) promet   je  ukupnost osobnih opsega prodaje proizvoda TIANSHI, koji su izvršili Vaši neposredno podređeni distributeri, uz iznimku njihovih kupnji za 300 PV i osobnih opsega kupnje, koja su izvršili Vaši posredni podređeni.
7)     Osobni pojedinačni iznos  kupovine proizvoda TIANSHI je opći iznos osobnih kupovina.
8)     Iznos (promet) u prikupljanju je sveukupnost  prve osobne kupovine direktnog  iznosa i posrednog iznosa .
9)     Grupni iznos prometa  je ukupnost kupovina u cijeloj vašoj strukturi za tekući mjesec.
10)  Preporučamo distributerima sa manje od  7 zvijezdica da  svaki mjesec obave kupnju  na određeni iznos. Distributer sa 7 ili 8 zvijezdica  dobiva svoju nagradu za svaki mjesec uz uvjet da on obavezno osobno vrši određenu  kupnju. Za distributera za  7 svijezdica osobna kupovina svaki mjesec iznosi 200 PV, a za distributera s 8 svijezdica minimalna osobna kupovina svaki mjesec iznosi 300 PV.
11)  Distributeri višeg ranga  međusobno dijele nagrade za rukovođenje s  distributerima sa 7 zvijezdica i nižima, a nagrde za rukovođenje distributerima s 8 zvijezdica izdaje Korporacija.
12)  Jedan  PV  jednak je jednom američkom dolaru. Drugi tečajevi  određuju se svaka tri mjeseca.
13)  Stupanj distributera  može se samo povećavati a ne može se smanjivati.
14)  Nagrađivanje distributera s počasnim zvanjem  određuje se svaki mjesec, a izdaje se svaka tri mjeseca.
15)  Do 25. datuma svakog mjeseca distributeri raznih stupnjeva moraju predavati  rezultate svog rada tog mjeseca,  a nagrade distributeri  dobivaju do 20. datuma slijedećeg mjeseca.
16)  Ovaj biznis –plan  vrijedi  za sve filiale koje spadaju Upravi Europske regije.
17)  Juridička prava na ovaj biznis-plan ima  međunarodna marketinška  korporacija TIANSHI, grad Tjanjczinj, Kina.